Reading

Reading will help you to remember words, learn new words and constructions and also will give you examples how to use all that language material. Check out these links.

Level: A1

Sanasto – Vocabulary Notebook. This is a PDF file with printable notebook, where you will find the basic vocabulary translated into English, with additional column for other translation or comments.

Level: A2-B1

Koulutus Suomessa: päiväkoti, perusopetus, lukio, jne. Education in Finland. PDF file.

Suomalainen kulttuuri, ajankäyttö ja elämäntapa. PDF file.

Terveellinen ravinto, ruokailuajat, suomalaisia ruokia. About food and eating healthy. PDF file.

Vapaa-aika ja harrastaminen: hobbies in Finland.

Perussairaudet ja itsehoito, hygienia, apteekissa asiointi. Healthcare in Finland. PDF file.

Pukeutuminen eri vuodenaikojen mukaan. Weather and dressing. PDF file.

Liikkuminen Suomessa ja liikenneturvallisuus. How do you move in Finland? Different transport. PDF file.

Selkouutiset – news written in simple Finnish language, slowly spoken TV-news with subtitles, and radio news with texts on the page.

Read about Finnish weather. PDF file, one page of reading and some questions on another page.

Suomessa asuvia eläimiä – animals of Finland, short text. PDF file.

Uhanalaiset eläimet Suomessa – rare animals of Finland, short text. PDF file.

Suomessa tyypilliset kasvit ja sienet – Typical Finnish plants and mushrooms, short text, PDF file.

Luonnossa liikkuminen – Activities and nature. Short text in PDF file.

Etätehtävät-vihko – the great tool for those who reads and watches programs at home. This is a printable notebook with ready forms and questions. PDF file.

Suomen esihistoria. Finnish pre-history. Short text, many pictures.

Level: B2

Suomen historia. PDF file.

Lähiympäristö ja maailmanlaajuinen ympäristö – Environment and surrounding. Short text. PDF file.

Selkosanomat. Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti internetissä. Sivut on kirjoitettu selkokielellä. Selkokieli tarkoittaa sitä, että tekstiä on helpompi lukea.

Text about animals.