Rektio: verbit + illatiivi

Lauseet videoon:

https://youtu.be/6EN0huZt9cU

suomi englanti venäjä
Lapsi keskittyy läksyihin. A child concentrates on a homework. Ребёнок сосредоточился на домашнем задании.
Nyt minä keskityn soittotekniikkaan. Now I focuse on a playing technique. теперь я сосредоточусь на технике игры.
Minä olen tottunut kylmään talveen. I’m used to a cold winter. Я привыкла к холодной зиме.
Minä en ole tottunut pimeään syksyyn. I am not used to a dark autumn. Я не привыкла к тёмной осени.
Liisa on tottunut siivoamaan lauantaisin. Liisa is used to clean on Saturdays. Лиза привыкла убираться по субботам.
Mikko ei ole tottunut pesemään omia pyykkejään. Mikko is not used to washing his laundry. Микко не привык стирать своё бельё.
Minä luotan minun siskoon. I trust my sister. Я доверяю своей сестре.
Ei kukaan luota poliitikkoon. Nobody trusts a politician. Никто не доверяет политику.
Minä olen kyllästynyt aamupuuroon. I am fed up with a morning porridge. Мне надоела утренняя каша.
Pieni lapsi kyllästyy nopeasti elokuvaan. A small child quickly gets bored with a movie. Маленькому ребёнку быстро надоедает фильм.
Maija ei koskaan kyllästy laulamiseen. Maija never gets bored with singing. Майе никогда не надоедает пение.
Oppilas vastasi kysymykseen oikein. The student answered the question correctly. Студент ответил на вопрос правильно.
Minulla oli kiire enkä vastannut soittoon. I was busy and didn’t answer the call. Я была занята и не ответила на звонок.
Pekka on ihastunut Maijaan. Pekka fell for with Maija. Пекка влюбился в Майю.
Minä ihastuin uusiin punaisiin korkokenkiin. I fell for with the new red high heels. Я влюбилась в новые красные туфли на каблуках.
Lasse ei voinut vaikuttaa remonttiin. Lasse couldn’t affect the renovation. Лассе не мог повлиять на ремонт.
Hänen uhkailunsa ei vaikuttanut minuun. His threats didn’t affect me. Его угрозы не повлияли на меня.
Koronavirus tarttuu helposti kaikkiin ihmisiin. COVID infects easily all the people. Коронавирус легко заражает всех людей.
Iloinen mieli tarttui juhlijoihin. A joyful mood gripped the celebrants. Радостное настроение охватило празднующих.
Tunnettu näyttelijä kuoli syöpään. A well-known actor has died of cancer. Известный актер скончался из-за рака.
Koronaan on kuollut jo paljon ihmisiä. A lot of people have already died because on COVID. Из-за коронавируса умерли уже много людей.
Minä osallistun firman kokoukseen joka maanantai. I take part in a company’s meeting every Monday. Я принимаю участие в собрании фирмы каждый понедельник.
Vihainen lapsi ei osallistunut juhliin. An angry child didn’t take part in a party. Сердитый ребёнок не принимал участие в празднике.
Joka kuukausi minä rakastun uuteen mieheen. Every month I fall in love with a new man. Каждый месяц я влюбляюсь в нового мужчину.
Maija ei rakastunut Pekkaan ensisilmäyksellä. Maija has not fallen in love with Pekka from the first sight. Майя влюбилась в Пекку не с первого взгляда.
Minä aina vertaan hintaa laatuun. I always compare price to quality. Я всегда сравниваю цену и качество.
Älä vertaa minua siskooni! Do not compare me to my sister! Не сравнивай меня с моей сестрой!